สมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านทาง GOOGLE FORM ที่นี่

 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf) พร้อมรูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการศึกษา/อบรม/ดูงานในประเทศญี่ปุ่น
สมัครด้วยตนเองที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 50200


ปีที่ 24 ฉบับที่ 2

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1