สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ส.น.ญ.น. 

  • สามารถสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ล่าม และนักแปล ในสังกัด ส.น.ญ.น.

  • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ส.น.ญ.น.

  • สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ ส.น.ญ.น.

  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครเรียนภาษา (เฉพาะสมาชิกและลูกหลานสายตรง)

    สมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านทาง GOOGLE FORM ที่นี่

 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf) พร้อมรูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการศึกษา/อบรม/ดูงานในประเทศญี่ปุ่น
สมัครด้วยตนเองที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 50200


ปีที่ 24 ฉบับที่ 2

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1