ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้

*รายละเอียดจำนวนรับสมัครหรือมาตรการต่างๆ โปรดตรวจสอบกับศูนย์สอบแต่ละแห่ง*

วันสอบ  :     วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
สถานที่จัดสอบ  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี (ใหม่)

การสมัครสอบออนไลน์
   ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
   วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.)  –  29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

เชียงใหม่    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5020 0 โทร 053 272 331 / 080 491 1298)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
  • วันเวลา          วันจันทร์-วันศุกร์  10.30-17.00 น.      วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.30-15.00 น.

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

Download Guide to JLPT 2022