การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ศูนย์สอบเชียงใหม่

วิธีการสมัคร 
1.
สมัครด้วยตนเอง มีมาตรการจำกัดเข้าสมาคมฯ ได้ไม่เกิน 10 คน
2. สมัครทางไปรษณีย์  
3. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 64

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

StudyinJapan2021


 


053-272-331, 080-491-1298
จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 16:00