16 กันยายน 2565 ประธาน และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. HIGUCHI Keiichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 


ประกาศผลสอบ JLPT

 

 

 Download Guide to JLPT 2022

เปิดสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ศูนย์สอบเชียงใหม่

ช่องทางการรับสมัคร
· สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2565)
 
· สมัครทางออนไลน์ (Online)
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
วันและเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)
 
· สมัครทางไปรษณีย์
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2565 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2565)
ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง)

ไม่จำกัดจำนวนรับสมัคร

วัน – เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.30 – 15.00 น.
--------------------
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
--------------------

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียด คำแนะนำเพิ่มเติม กำหนดการและช่องทางสมัคร สมัครด้วยตนเองและออนไลน์ สมัครทางไปรษณีย์ เกณฑ์มาตรฐาน JLPT

ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

 

การขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

รอบสอบเดือน ก.ค. 63

link -> https://forms.gle/q4xpY7Y6wxX24n2Z6

รอบสอบเดือน ก.ค. 64

link -> https://forms.gle/GbFBYrGEbpN4ewvA6

รอบสอบเดือน ธ.ค. 64

link -> https://forms.gle/jCB5DesdQ8inSuia8link


 

 

 

โทร. 053-272-331, 080-491-1298
จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.