สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai

 
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คุณอภิชย์ รักไพฑูรย์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณศุข โพธิกุล อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน และคุณวิรัช บรรจงรักษ์ กรรมการบริหารฝ่ายท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ จากกรุงเทพ (ส.น.ญ.) เข้าร่วมการประชุม .... อ่านต่อ

 


 

 

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้

*รายละเอียดจำนวนรับสมัครหรือมาตรการต่างๆ โปรดตรวจสอบกับศูนย์สอบแต่ละแห่ง*

วันสอบ  :     วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
สถานที่จัดสอบ  :     กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  สงขลา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี (ใหม่)

การสมัครสอบออนไลน์
   ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com
   วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.)  –  29 สิงหาคม 2565 (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

เชียงใหม่    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5020 0 โทร 053 272 331 / 080 491 1298)

  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)
  • วันเวลา          วันจันทร์-วันศุกร์  10.30-17.00 น.      วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.30-15.00 น.

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

Download Guide to JLPT 2022


 

การขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

รอบสอบเดือน ก.ค. 63

link -> https://forms.gle/q4xpY7Y6wxX24n2Z6

รอบสอบเดือน ก.ค. 64

link -> https://forms.gle/GbFBYrGEbpN4ewvA6

รอบสอบเดือน ธ.ค. 64

link -> https://forms.gle/jCB5DesdQ8inSuia8link


 

 

 

โทร. 053-272-331, 080-491-1298
จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.