การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ศูนย์สอบเชียงใหม่
The 1st Japanese Language Proficiency Test 2022

 

จำกัดจำนวนผู้สมัคร และปิดรับสมัครทันทีเมื่อจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด_!!
กรุณาอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร


 

การขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

รอบสอบเดือน ก.ค. 63

link -> https://forms.gle/q4xpY7Y6wxX24n2Z6

รอบสอบเดือน ก.ค. 64

link -> https://forms.gle/GbFBYrGEbpN4ewvA6

รอบสอบเดือน ธ.ค. 64

link -> https://forms.gle/jCB5DesdQ8inSuia8link


ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 1/2022

EJU 2022 Application Period and Date of exam

วันรับสมัครและวันสอบ EJU รอบแรก ประจำปี 2565

==============================

ประกาศรับสมัครสอบ EJU

 

👉1st Session : รอบแรก👈
✒️รับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564
Application Period: February 14 (Monday) to March 11 (Friday)
♥️วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
Date of exam: June 19 (Sunday)
👉สนามสอบ เชียงใหม่👈
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💰ค่าสมัคร💰
- กรณีสมัครด้วยตนเอง 469 บาท
- กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 489 บาท
📄เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร📄
รูปถ่ายผู้สมัคร 1 นิ้ว 3 ใบ
💻ลิงค์สำหรับ Download💻
- วิธีการกรอกใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUhowto.pdf
👥ติดต่อสอบถาม👥
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์) โทร. 053-272-331
======================================
📚Download คู่มือ Mini Student Guide📚
• การสอบ EJU คืออะไร
• ประโยชน์ของการสอบ EJU
• สถานที่รับสมัคร ข้อสอบเก่า ฯลฯ

 

 

โทร. 053-272-331, 080-491-1298
จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 16:00 น.